Get Adobe Flash player
Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Română (România)Turkish (Turkiye)Arabic (العربية الموحدة)简体中文(中国)English (United Kingdom)

История

 

          „Милена-М"- ЕООД  е създадена през 1991 г. и е една от първите частни  компании  за езикови преводи и недвижими имоти в  България.

        Седалището ни е в град Велико Търново -  старата столица  на страната ни.

          Нашият стремеж е името на компанията ни да бъде синоним на качество. Прилагаме стриктно правилата на стандартите, относно предоставянето на услугите ни в условията и следвайки  динамиката  и най-модерните тенденции  на глобалната икономика.

 
 

           I.Езикови преводи

 

          Светът общува на 6 000 езика по данни на ЮНЕСКО - Организацията за образование, наука и кулура на ООН. Езикът е основният инструмент за диалог между цивилизациите, културите и народите. Вярваме, че именно преодоляването на езиковите бариери позволява безграничната комуникация.

 

        Поради това ние сме не само преводачи, редактори, езикови консултанти, но най-вече комуникационни посредници, обменящи не просто думи, а информация за света.

 

          „Милена-М"- ЕООД е член на Национална асоциация на преводаческите агенции - България" / НАПА-България /.

          Сертифицирани сме по Европейски стандарт  EN 15038:2006. 

         Работим на 42 езика с над  700 квалифицирани преводачи, които са: преподаватели във Филологическите  факултети на Софийския университет "Св.Климент Охридски" и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", в Департамент "Чуждоезиково обучение" на Националния военен университет „Васил Левски", юристи, икономисти, инженери, еколози, IT, военни, медицински и други специалисти от цялата страна със задълбочени знания по езиците.

 

         „Милена-М" ЕООД има договор с Министерството на външните работи - Дирекция "Консулски отношения"от 22.07.1991г. и  е оторизирана да извършва официални езикови преводи и легализация на документи в министерствата и ведомствата на Република България, предназначени да послужат на български граждани и фирми пред държавни и частни институции в чужбина, както и такива, издадени в чужбина, за да послужат пред българските власти.

 

         Превеждаме в почти всички области на знанието и оперативната  човешка дейност - научна и техническа, юридическа, икономическа и финансова  документация и мн. др.

 

         Превели сме десетки страници по проекти от предпресъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД, а в момента и по Седемте оперативни програми на Европейския съюз и Кохезионния фонд, както и по други програми.

         Успешно приключи работата ни  по спечеления търг на Национална компания „Железопътна инфраструктура" – проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия по коридори IV & IX (Пловдив – Свиленград)" по Оперативна програма "Регионално развитие", като за един месец екипът ни преведе 3 500 страници /1 000 000 думи/ юридическа, икономическа и техническа документация.

        Изпълнихме поръчка за канадска компания за маркетингови проучвания - превод от няколко езика на английски език.  

        Участваме като партньори по изпълнение на проекти  или обезпечаваме цялостната логистиката при тяхната реализация .

       

        Организираме симпозиуми, конференции, семинари, презентации съвместно с "Балканинтертурс" АД - притежаващо Удостоверение за регистрация № 00026 за осъществяване на туроператорска дейност. Собственикът на Милена -М ЕООД е мажоритарен собственик и на Акционерното дружество.

 

         Нашите преводачи извършват синхронни и консекутивни преводи.

 

         Успешно реализирахме синхронните преводи на Международния симпозиум  „Културните коридори на Югоизточна Европа", проведен в резиденция Бояна и организиран от UNESCO и Съвета на Европа под патронажа на Президента на Републиката господин Георги Първанов. Преведохме и подготвихме за печат и сборника с научни доклади от този форум.

 

            Наши клиенти са  редица държавни институции, ведомства и техните структури по места, общини,  български и чуждестранни компании, банки и застрахователни  дружества, неправителствени организации  като Rotary international и Zonta international, Национално движение „Българско наследство", множество български и чуждестранни  граждани.

 

         Конфиденциалността на преводите е гарантирана. Фирмата е регистрирана и съгласно Закона за защита на личните данни в Електронния регистър на Администраторите  на лични данни.

 

       II. Недвижими имоти


         Номинирани сме от списание „Българските имоти" за най-динамично развиваща се фирма  в България за 2006 г.

         Наши клиенти са: Българо-американския инвестиционен фонд, Риофиса България, Сиконко АД, Булгранит АД, Титан АС, Денси Строй ООД, Юрогейт ЕООД и множество български и чуждестранни фирми и граждани.

         Подробна информация за тази дейност може за получите от специализирания ни сайт за имоти :

         www.milenam.portalimoti.com

 

         III. Обществена дейност

        

        Компанията ни реализира дейността си в полза на обществото чрез неправителствената организация с идеална цел Сдружение "ПОГЛЕД КЪМ ВЕКОВЕТЕ" /А VIEW OF THE AGES/.

         Включва се и подпомага реализацията и на много други конкретни инициативи.

         Подробна информация за тази дейност може за получите от специализирания ни сайт на Сдружението:

         www.pogledkamvekovete.org